Header image  
Výpočet maximálních průtoků na malých povodích  
  
 
 
 
 


   

DesQ - MaxQ 6.0 DEMO
Instalační soubor ke stažení: setup.exe
Stručný popis postupu při výpočtu: manual.pdf
Příklad exportu tabulky do MS Excelu: tabulka.xls
Příklad exportu grafu do MS Excelu: graf.xls
DesQ - MaxQ 6.0
Instalační balík ke stažení: DesQ.zip
Heslo archivu: desq
 

 

Ukázka výpočtu